TŰZOPÁL-NF kft. jogutódja Tűzopál-NF Bt.

A Tűzopál-NF Tűzvédelmi, Építőipari Bróker és Tanácsadó Kft. a 2007. év december hónapjában hozott döntés alapján, 2008. január 12-én megalakult.
TŰZOPÁL-NF TŰZVÉDELMI, ÉPÍTŐÍPARI BRÓKER ÉS TANÁCSADÓ KFT!A cégünk neve sok mindenre utal és a honlapra látogató az első olvasat alkalmával sok mindenre gondolhat. A hagyományosan közismert, közhelynek számító tűzvédelmi-, építőipari-, környezetvédelmi-, munkavédelmi stb. tevékenységekhez képest a közel azonos elnevezés mellett is merőben más a feladatunk, célunk annak ellenére, hogy más szolgáltató-, tervező cégek által végzett tevékenységhez hasonló munkákat is elvégzünk.

Mi magunk is szükségesnek éreztük, hogy az élet különböző szakmai területein, a több évtizedes, megszerzett tudásra, szakmai-gyakorlati tapasztalatra szert tett szakembereknek kihívást jelentő szakmai együttműködést, munkát biztosítsunk, ezzel egy komoly szakértői-, tervező gárdát hozzunk létre.

Olyan szakértőkkel, mérnökkel, szolgáltatokkal, gyártokkal, forgalmazókkal, minőségellenőrző intézetekkel, kutató laboratóriumokkal, különböző szintű szakmai és egyéb képzést végzőkkel dolgozunk együtt, kívánunk együttműködni a jövőben is, akik nem félnek a szakmai kihívásoktól. Minden polgár - a teljeskörű felsorolás igénye nélkül -, az állami intézményektől-, a közintézményektől-, a gazdálkodást folytató szervezetektől egészen a legkülönbözőbb gazdasági vállalkozásokig, egyéni vállalkozókig számíthat szakértelmünkre, képviseletünkre.

Szemléletváltás a biztonság megteremtéséhez

 
Úgy gondoljuk, hogy az ügyfeleink tudatosan, a XXI. század kor követelményei szerint kívánnak élni, annak megfelelően gondolkodnak, dolgoznak, szolgáltatnak, működtetnek, termelnek, fenntartanak, képeznek, stb. A sort még sokáig lehetne folytatni.

A munkahelyek nagyon sok embert foglalkoztatnak. Ahhoz, hogy ezt a vonatkozó szabályoknak megfelelő körülmények között tehessék és semmilyen jellegű káresemény ne következhessen be, meg kell valósítani a megfelelő biztonsági szintet.

Bármiről legyen is szó: az elképzeléstől, a kezdeti tervezéstől, tervező asztaltól kiindulva egészen az épület elkészültéig, azt követően pedig az üzemeltetéstől, termeléstől, az épületek biztonságos használatától, a tevékenység ideiglenes vagy végleges szüneteltetésétől, egészen a tűzvédelmi-, környezetvédelmi-, munkavédelmi-, biztonságtechnikai követelményekig: valamilyen biztonsági szintet meg kell valósítani.

TŰZOPÁL-NF TŰZVÉDELMI, ÉPÍTŐÍPARI BRÓKER ÉS TANÁCSADÓ KFT!A „jó gazda szeme” tulajdonosi gondolkodás előre vetíti, hogy a tudatos, komplex biztonsági szintek kiépítésével az emberek biztonsága, az értékeink, az épületeink védelme megfelelő színvonalon válik biztosíthatóvá. Ennek eredményeképpen biztonságos, a tervezett rendeltetésüknek megfelelő épületek, létesítmények, közintézmények, üzemek, gyárak stb. valósulhatnak meg, a munkahelyeken előfordulható veszélyhelyzet megelőzhetővé válik és otthonainkban is biztonságban élhetünk.

A tulajdonosi, „jó gazda szeme” szemlélet szerint marad az a kérdés, hogy milyen biztonsági szintet biztosítson?

Ha az elvárható biztonság szintje nem megfelelő, akkor a legkülönbözőbb jellegű káresemények, tragédiák következhetnek be, munkahelyek szűnhetnek meg, oda a profit, akár a tevékenység megszüntetésére is sor kerülhet.

A „túldöntés” a túlbiztosítás jelentős mértékű, felesleges költségeket jelenthet. Törekedni kell az aktív- és passzív biztonsági szint optimalizálására.
 
Vissza a lap tetejére!

Általános ajánlataink a közreműködésünkhöz


Mi a megfelelő védelmi-, biztonsági szint meghatározásában, annak kialakításában, a szükséges aktív- és passzív tűzvédelmi, biztonsági rendszerek kiválasztásában, a minőség megválasztásában, a termékek megfelelőségében és folyamatos fenntartásában, a képviseletben tudunk segítséget nyújtani.

A magánszemélyektől, a kis- és közepes vállalkozásoktól a nagyvállalkozásokig, az állami intézményeknek, a különböző nemzetgazdasági ágazatoknak (pl.: egészségügy, oktatás, művelődés, ipar, kereskedelem, szolgáltatás, stb.) kívánunk szakértelmünkkel segítséget nyújtani.

Az előzőeknek megfelelően tehát a magánszemélyeknek, a gazdálkodást folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek ajánljuk széleskörű szolgáltatásunkat.

Tevékenységi körünkben segítünk kiválasztani, tervező irodákat (építész-, gépész-, villamos-, stb.), továbbá az ezeken a  területeken megbízható, gyakorlott kivitelezőket.
 
Az egyéb biztonsági rendszerek-, a beépített oltó- és jelző (tűzjelző, sprinkler, vagyonvédelmi) berendezések, továbbá ezek tervezőinek, kivitelezőinek, üzemeltetőinek és karbantartóinak kiválasztásában is segítséget nyújtunk.
 

Kapcsolat felvétel:

Vegye fel velünk a kapcsolatot, a kapcsolat menü pontra kattintva, írjon az info@tuzopal.hu e-mail címünkre vagy hívjon bennünket a 06/20-9709-658-as telefonszámon.
 
 

Az ügyfél érdekeinek képviselete

 
A megvalósuló beruházásoknál a tulajdonos érdekeit mindenfajta projektnél -tűzvédelmi-, munkavédelmi-, környezetvédelmi- és biztonságtechnikai szempontból - a vonatkozó,  hatályos előírások szerint képviseljük a tervezők és a kivitelezők előtt, azokkal együttműködve.

TŰZOPÁL-NF TŰZVÉDELMI, ÉPÍTŐÍPARI BRÓKER ÉS TANÁCSADÓ KFT!Tevékenységi köreink szerint közreműködünk, segítséget nyújtunk az építési (bővítési) hatósági engedélyezési-, használatbavételi-, működési-, telepengedélyezési-, rendeltetés megváltozási-, fennmaradási- és rendezvényszervezési-engedélyezési eljárásokban, továbbá – felkérés, megbízás esetén – képviseljük az ügyfél érdekeit a különböző hatósági ellenőrzések (pl.: építésügyi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi-, munkavédelmi-, stb.) során.

Költségoptimalizáló, takarékos, azonban a biztonsági szintet nem csökkentő megoldásokra teszünk javaslatot (pl. azonos biztonságot nyújtó építési termékek közül választhat a tulajdonos: azaz választhat a legdrágább-, a drágább-, a közepes- és olcsó árfekvésű; az esztétikus és kevésbé esztétikus; továbbá - üzemeltetési szempontból - gyakori ellenőrzést igénylő, drágán karbantartandó vagy olcsón karbantartható, ritkább ellenőrzést igénylő, de drágább beszerzési árfekvésű termék között). Ezek természetesen csak kiragadott lehetőségek, szolgáltatásainkat minden esetben az ügyfélre optimalizálva ajánljuk.
 
 

Az elvárható biztonsági szint fenntarthatósága

 
A legfontosabb szempont egyike: amennyiben minden rendben van, hogyan tartsuk fenn a biztonsági szintet a leghatékonyabban, a leggazdaságosabban? Foglalkoztassunk főállásban szakembereket? Fontos kérdés. Mennyi emberrel tudom mindezt biztosítani? Mennyibe fog ez nekem kerülni, milyen szervezést igényel, milyen dokumentációkkal kell rendelkezzem, meddig jók azok?

Önnek igaza van!
Ezt a felsorolást még sokáig lehetne folytatni.
Jogos kérdés lehet: mi mit ajánlunk, mit nyújtunk, mit vállalunk?

Az ügyféllel történő egyeztetés, az adott tárgykörben kapott megbízás alapján történő felmérés keretében, annak eredményét felhasználva optimalizáljuk és vázoljuk fel a rendelkezésünkre álló lehetőségeket.
 
Teljeskörűen felvázoljuk a lehetőségeket: többek között: ahol nem indokolt főállású szakember alkalmazása, ott a „jogkövető magatartás” szolgáltatásunkat ajánljuk. Ez elsősorban a dokumentációk naprakészen tartását, valamint - megbízás alapján - az időszakosan, a szükség szerinti, meghatározott óraszámú helyszínen tartózkodást jelenti. A jogkövető magatartásnak része lehet a különböző szervezési feladatok (pl.: a biztonsági rendszerek időszakos, a vonatkozó jogszabályban előírt ellenőrzésének, karbantartásának szervezése, kontrollja, stb.) ellátása is.

Mérnök tanácsadás


Elindítottuk mérnöki tanácsadásunkat is, amelynek célja, hogy a tervezett beruházás megkezdése előtt, vagy adott ingatlan megvásárlásának időpontjában, a tevékenységi köreink szerint - pl.: tűzvédelmi szempontból - a meglévő állapotról szakértői véleményt adjunk. Felkérésre előzetes tájékoztatást adunk arról, hogy pl.: az adott témában a kapcsolódó tűzvédelmi beruházás milyen létesítési-finanszírozási költséget jelenthet, figyelembe véve a rendszerek nem elhanyagolható mértékű fenntartási költségeit, a szükséges felülvizsgálatok gyakoriságát.
Bővebb információk>>>

Oktatás, képzés

Cégünk rendelkezik tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglakozási ágakra, munkakörökre vonatkozó, jogszabályban meghatározott oktatásszervezői engedéllyel. A képzést, oktatást – felkérés, megbízás alapján - teljeskörűen, a szervezéstől a vizsgáztatásig lebonyolítjuk. Előadóink már alap, közép és felsőoktatási intézményekben rendszeresen bizonyították szakmai hozzáértésüket. Szakembereink szintén rendelkeznek a vonatkozó jogszabályban előírt vizsgáztatási jogosultsággal, valamint sokéves gyakorlattal.

Létesítményi tűzoltóság


A létesítményi tűzoltóságok működtetésében, szervezésében való közreműködésünket a több évtizedes tapasztalatunkat, gyakorlatunkat figyelembe véve ajánljuk.

Katasztrófavédelem:


A katasztrófavédelmi- és a polgári védelmi követelmények teljesítéséhez, az előírt tervek készítéshez is módunkban áll szakmai segítséget nyújtani.
 
Vissza a lap tetejére!

Kockázatelemzés


A felsorolt tevékenységeinkhez szervesen kapcsolódik a kockázatelemzések készítésének, az abban való közreműködésnek a vállalása is.
 

Szakmai konferencia


Felhívjuk minden kedves érdeklődő figyelmét, hogy szakmai konferenciákat csak a 2009. évtől szervezünk, amelyek témaköreiről mindenkit időben, írásban értesítünk.

Kiemelt témaköreink


Kiemelt szakmai témaköreink a szakértői tevékenység, a különböző tárgykörű műszaki leírások készítése, a tartalékvilágítás megoldása, tűzoltósági kulcsszéf létesítése, az oktatás, a képzés és a továbbképzés.

Ugyancsak a „kiemelt” témaköreink részét képezi az ALPINTECHNIKA alkalmazása számos területen, mint pl.: favágás alpintechnikával; homlokzatjavítás; kéményseprő-járda készítése; légtechnikai rendszerek szerelése; pala- és lapostető szigetelése; szerelt kémény építése; stb.

Ön dönt, hogy létesítményében (létesítményeiben) milyen biztonsági szint valósuljon meg: a minimális, részlegestől egészen a teljes körűig választhat.

Számunkra a „kis” munka éppen olyan fontos, ugyanolyan szakmai színvonalat igénylő feladat, mint pl.: a multinacionális cégeknek, a nagyvállalatoknak, a logisztikai központoknak végzett munka.
 

Tűzopál és egyéniség...

 
A cégünk nevében szereplő „Tűzopál” drágakő jellemzői: a narancs és a piros színe a cég lógójában, a honlapon is visszatükröződik. Jelentései sokasága: - a világosság, tisztaság, a kifinomultság, nemesség, intuíció, védelem, becsületesség - a kínai megfogalmazás szerint a jin és a yang egyensúlyának a megteremtése. Reméljük és bízunk benne, hogy olyan szolgáltatást nyújthatunk minden ügyfelünk, megbízónk részére, mely alapján - az újabb megoldást igénylő ügyeikben is - a cégünk arculatát, minőségi szintjét megismerve, szívesen fordulnak hozzánk, térnek vissza, keresnek meg a már ismert honlapunkon keresztül, továbbá levélben vagy személyesen.

A hasonló tevékenységi körben működő vállalkozások, szolgáltatások jelentős része legtöbbször különböző módon és leírásban, a tűz életszerű helyzeteit, hasznosságát, veszélyeit ecsetelik. Mi nem kívánjuk borzolni a kedélyeket, sem „tűzkakassal”, sem más módon nem kívánunk félelmet kelteni.

A másik „jól” bevált módszert sem kívánjuk alkalmazni, hogy: ha nem tesznek eleget a folytatott tevékenység szerinti „ilyen vagy olyan hatályos jogszabályi követelménynek, különböző előírásoknak”, akkor jön a bírság mindenféle vállfaja (pl.: tűzvédelmi-, munkavédelmi-, környezetvédelmi-, stb. helyszíni bírság, szabálysértési feljelentés, stb.).