EPH

Egyen Potenciális Hálózatot kell kialakítani, mindazon helyeken ahol a műszaki biztonsági előírások, jogszabályok megkövetelik

(Egyen Potenciálra Hozás)

Az MSZ 172-1 szabvány kimondja, hogy:

„EPH - hálózatot kell kialakítani minden olyan épületben, amelyben védővezetős érintésvédelmet alkalmaznak, és az épületben a helyhez kötött villamos szerkezetek testével egyidejűleg érinthető, kiterjedt fémszerkezet is van.”

A védővezetős érintésvédelmi módok csökkentik az esetleges testzárlatok következtében fellépő hiba-áramok okozta érintési feszültséget.

Annak érdekében, hogy az érintési feszültség minél kisebb legyen, a szabvány előírja, hogy minden épületben ki kell építeni az úgynevezett "egyenpotenciálra hozó hálózatot".

Villamos berendezések:

Valamennyi villamos berendezés részére ki kell alakítani egy központi földelő kapcsot, illetve:
 
-    földelősínt, amelybe bonthatóan be kell kötni a következő vezetőket;
 • a földelővezetőket,
 • a védővezetőket,
 • az EPH-gerincvezetőket,
 • az üzemi földelések földelővezetőit (ha ilyenek vannak és az összekötést előírás nem tiltja).
Az EPH – hálózatba a következőket kell bekötni (közvetlenül, vagy az EPH gerinc vezetékre csatlakozó többi EPH csomóponton keresztül):

- A védővezető gerincvezetékét (az MSZ 447-es szabvány szerinti felszálló fővezeték védővezetője). Nullázás (TN - rendszer) esetén ez az összekötés elkészíthető a hálózat nullavezetőjének a nullázóvezető leágaztatása előtti szakaszán (PE-N-vezető) is.

- Minden olyan földelés csatlakozó-, vagy gyűjtőkapcsát, amelynek összekötése a vonatkozó szabványban, vagy gyári utasításban nincs kifejezetten tiltva.
 
- Be kell kötni minden olyan fémszerkezetet (gépet, épületszerkezetet stb.) is, amely az alábbi feltételek valamelyikét kielégíti:

 1. függőleges kiterjedése az adott helyen lévő épületrész egy teljes szintmagasságánál nagyobb,
 2. vízszintes kiterjedése 5 m-nél nagyobb,
 3. az épületet elhagyó, vagy ide csatlakozó fém csővezetékektől - elhelyezéséből eredően, vagy szándékos intézkedéssel - nincs villamosan elszigetelve,
 4. az előzőekben felsoroltaktól - elhelyezéséből eredően, vagy szándékos intézkedéssel - nincs villamosan elszigetelve (a fémből készült fürdőkád, vagy a legalább 500 l űrtartalmú, helyhez kötött fémtartály).

Gázvezeték EPH jegyzőkönyv készítése:

 
Minden új épület gázcsőhálózatának üzembe helyezésekor, meglévő épület gázhálózatra csatlakozásakor, meglévő gázhálózat átalakítása, bővítése alkalmával EPH felülvizsgálati jegyzőkönyvet kell készíteni.

Gáz üzembe helyezéséhez EPH (Egyen Potenciálra Hozás):

 
A gázszolgáltatók, mint tudjuk: az új és meglévő gáz csatlakozásakor, illetve átalakításakor EPH bizonylat meglétéhez kötik az engedélyek kiadását. Cél, hogy - villamos (elektromos) szempontból - vizsgálja meg a kérdéses berendezés-, épület-, épületrész-, illetve ezek gáz- és erősáramú hálózatát.

Normál esetben az EPH rendszer kialakításának fő szempontjai a következők:

 • A mért és méretlen gázcsöveknek az elektromosan történő összekötése a megfelelő vezetővel.
 • PE-N vezető szétválasztási pontjánál (jellemzően ez a lakás kis elosztója) a PE sínre (föld sín) érkező EPH gerincvezető bekötése (4 mm2 Cu, flexibilis, zöld-sárga vezető)
 • EPH csomópont: jellemzően a cirkó alatt van a kialakítási helyére beérkező valamennyi csővezeték összekötése.
EPH hálózatnak a meglétét, a kialakítását az érintésvédelmi, a villámvédelmi, a tűzvédelmi (EBF) felülvizsgálatokkal egyidőben, a villamos felülvizsgálatok részeként végezzük.

Árengedmény!

 
Előzetesen tájékoztatjuk meglévő- és leendő ügyfeleinket, hogy az egyidejűleg megrendelt, több vizsgálat igénylése esetén árengedményt adunk.

Szerződéses partnereinknek-, ügyfeleinknek- és az alkalmazott kivitelezőknek folyamatos kedvezményeket biztosítunk.

Cégünk, a sok évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársakkal együtt, folyamatosan áll rendelkezésére.

Ön megkeres minket, mi pedig kialakítjuk a szükséges rendszereket! 

Vegye fel velünk a kapcsolatot, a kapcsolat menü pontra kattintva. Írjon az info@tuzopal.hu e-mail címünkre, vagy hívjon bennünket a 06/20-9709-658-as telefonszámon.