Érintésvédelmi felülvizsgálat

Az érintésvédelmi felülvizsgálat nem tűzvédelmi, hanem munkavédelmi követelményeken alapul.

A jogszabályi- és szabványváltozásokat megelőzően, az érintésvédelmi felülvizsgálatokat az MSZ 172, jelenleg pedig az MSZ EN 2364 (MSZ EN 60364) szabvány, 610. rész: az Épületek Villamos Berendezéseinek Létesítése, a KLESZ rendelkezik a villamos berendezések érintésvédelmének időszakos felülvizsgálatáról. Cél az elvárható biztonsági szint megteremtése és fenntartása, a balesetek megelőzése.

A felülvizsgálatok, megrendelése, elvégeztetése az épület-, a létesítmény tulajdonosának-, üzemeltetőjének a feladata, illetve a kötelezettsége.

Oldal tetejére

Felülvizsgálat:

 
Az első, érdemi ellenőrző felülvizsgálatra az üzemeltetés megkezdését követően, az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot pedig minden gazdálkodó tevékenységet folytató vállalkozás részére háromévenként kötelező elvégeztetni.

A felülvizsgálatok elvégzésének gyakoriságát az MSZ EN 2364-610-es szabvány, a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet és az azt módosító 22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet határozza meg.

A 22/2005. (XII. 21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet 2.§-ában határozza meg a korábbi gyakorlatnak megfelelően a szerelői ellenőrzés és a szabványossági felülvizsgálat fogalmát, és az alábbi követelményeket rögzíti:

 5/A.§ (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató - a 4-5. §-ban foglaltaktól eltérően - a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.

 (2) Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.

 (3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

a) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel;
b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel;
c) a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981.(XII. 27.) IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel; (valamint a 30 KW-nál nem nagyobb névleges csatlakozású ipari és kereskedelmi létesítmények villamos berendezéseit);
d) egyéb villamos berendezéseken, az előzőekben felsorolt helyeken kívül mindenütt 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal; az érintésvédelmi felülvizsgálatot el kell végezni.


Minden új létesítmény - beleértve az épületek bővítését és/vagy felújítását - villamos berendezéseit üzembe helyezés előtt kell felül vizsgálni, továbbá: minden 25 A-nél nagyobb névleges áramerősségű áramkör bővítésekor érintett a bővítéssel részt.

Az érintésvédelmi felülvizsgálati minősítő iratok érvényessége mindig az adott év utolsó napján jár le.

Az érintésvédelmi felülvizsgálatnak az elvégzését minden esetben az érintésvédelmi mérésre jogosultsággal rendelkező szakember igazolja az általa készített és aláírt minősítő iratban.

 A jegyzőkönyv részleteiben, és részletesen tartalmazza a vizsgálat mérési eredményeit:

1. védővezetős hálózat "földelés" mérését,
2. törpefeszültségű rendszerek mérését,
3. kettős- és „megerősített” szigetelésű berendezések minősítését.

Vállaljuk továbbá járművek, lakókocsik, hűtőkocsik, stb. érintésvédelmének a felülvizsgálatát is.
 
Szakembereink, ill. a tűzvédelmi bróker Kft. Partnercégei, azok felülvizsgálói a vizsgálatokat jellemzően több mint 15 éves szakmai gyakorlattal végzik.

Igény szerint - az elvégzendő munka nagyságától függően - a jegyzőkönyvnek (minősítő irat) az azonnali elkészítését is vállalunk.

A jegyzőkönyvet (minősítő iratot) - igény szerint - digitális formátumban is rendelkezésre tudjuk bocsátani.

Előzetesen tájékoztatjuk, hogy amennyiben egyidejűleg több vizsgálat elvégzését rendelik meg, a konkrét igénybevételnél (munkavégzés) árengedmény-t adunk.

Szerződéses ügyfeleinknek és/vagy a kivitelezőknek folyamatosan biztosítunk kedvezmény-eket.

Tűzvédelmi szakértőink közreműködésével az építés, a létesítés folyamán is számíthat munkánkra, a használatbavételi eljárást megelőzően rugalmasan, az ügyfélhez alkalmazkodva végezzük el a szükséges villamos felülvizsgálatokat.

 

Forduljon hozzánk bizalommal!

Kapcsolat felvétel.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, a kapcsolat menü pontra kattintva. Írjon az info@tuzopal.hu e-mail címünkre, vagy hívjon bennünket a 06/20-9709-658-as telefonszámon.

Vissza a lap tetejére!