Munkavédelem

A munkavédelem, hasonlóan a tűz- és vagyonvédelemhez, szerves része minden vállalkozásnak. A legegyszerűbb tevékenységtől az összetett, bonyolult, veszélyes munkahelyekig, mindenütt szükséges a munkavédelemmel foglalkozni.
munkavédelem, tűzvédelem, biztonság, Tűzbróker, tűzvédelem, építőipar, munkavédelem, környezetvédelem, biztonságtechnikaA vállalkozások vezetőinek és a munkavállalóknak közös érdeke kell, legyen a munkavédelmi követelmények teljesítése, a jogszabályi előírások betartása. Nagyon sokszor csak akkor gondolnak e szakterület fontosságára a vállalkozási alaptevékenység mellett, amikor már baj történt, visszafordíthatatlan - megmásíthatatlan - súlyos következmény, baleset következett be. A biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot!
 
A vállalkozások jelentős része szinte csak az anyagi eredményt hozó tevékenységére koncentrál, arra, hogy a gazdasági életben talpon maradjon, munkavállalóinak munkahelyet teremtsen. Elegendően sok időt kevés vállalkozás tud fordítani a munkavédelemre.

Mi a szolgáltatásainkkal kívánunk segítséget nyújtani mindazoknak, akik külső szakembereknek szolgáltatásként nyújtott segítségével, azok igénybevételével kívánja megoldani munkavédelmi problémáikat.

A mindenkori kötelezettségeknek a munkavédelmi törvényben és ahhoz kapcsolódó jogszabályi előírásokban foglaltak szerint teszünk eleget(pl.: óraszám, foglalkoztatás formája).

Munkavédelmi szolgáltatásainkat a következő tevékenységi formákban vállaljuk


Szerződéses jogviszonyban, állandó, éves idő intervallumban
(felmondási idő 3-6 hónap; amely megbízásonként változó)
 • Eseti megbízás keretében
 • Egy konkrét feladatra vonatkozóan
  Átalánydíjas formában
 • Általános tanácsadási tevékenységgel
 • Szakértői tevékenység végzésével
 • Mérnöki tanácsadás keretén belül


Az elmúlt években is folyamatosan változtak a jogszabályok, így a munkavédelem területén végrehajtandó feladatokat meghatározó 1993. évi XCIII. törvény is.

A vállalkozásokra ezek a változások - az alaptevékenységük mellett - olyan volumenű többletfeladatot rónak, amelyeket sokan nem is ismernek teljeskörűen, vagy pedig nem tudnak objektívan követni.
 
 

Munkavédelmi szolgáltatásaink témakörönként a következők


A munkavédelemről szóló törvény értelmében vállaljuk az adott gazdasági társulás vezetési-, alsóbb irányítási- és szervezeti rendszerének komplex átvilágítását, ezen belül a cég szervezeti felépítésének, munkavédelmi célkitűzéseinek, a szabályozásoknak, tevékenységeknek, a folyamatoknak értékelését, az egyes területek feladatainak, a hatásköröknek, a kapcsolódási pontoknak a rögzítését és értékelését (az alapvizsgálatot követően a jogkövető magatartásban a rendszer felülvizsgálatát).

Figyelemmel kísérjük a munkavédelmi szabályok érvényesítését, érvényesülését, elvégezzük a munkahelyi kockázatok felmérését, értékelését, meghatározzuk semlegesítésük módját, ellenőrizzük azok megvalósulását.

A munkahelyi- és/vagy üzemi balesetet eseti, illetőleg folyamatos - legalább éves - megbízás esetén a szerződött fél kérésére kivizsgáljuk. Az előfordulható - esetleges – hiányosságok, szabálytalanságok feltárása után javaslatot teszünk azok gyors és hatékony megszüntetésére.

A jogszabályi követelményekben meghatározottak következetes figyelembe vételével hajtjuk végre a munkavédelmi felülvizsgálatokat.

Elvégezzük, illetőleg előkészítjük a munkavédelmi szempontból veszélyes eszközök-, gépek üzembe helyezését, elkészítjük nyilvántartásukat.

Az adott munkahely munkavédelmi felmérése, munkakörülményeinek elemzése után meghatározzuk a szükséges - jogszabályban előírt és a munkafolyamatok által megkövetelt – védőeszköz-, védőruha igényt. Felkérésre az azok kiválasztásában való közreműködést is vállaljuk. Kidolgozzuk a védőfelszerelések kiadásának-, használatának-, cseréjének- és raktározásának módját, a szabályozás kritériumait.

Eseti-, állandó-, vagy folyamatos jogkövető magatartás esetén vállaljuk: a munkavédelem területén érvényes szabályok betartása, betarthatósága érdekében a szerződött ügyfelet tanácsokkal látjuk el, hogy vállalkozási alaptevékenységére tudjon koncentrálni a nagyobb hatékonyság, a jobb gazdasági eredmények elérése érdekében.

A megbízó munkavállalói számára a szükséges munkavédelmi oktatásokat, vizsgákat megszervezzük, lebonyolítjuk. A vonatkozó jogszabály(ok)ban kötelezően előírt, a tevékenységhez szükséges tájékoztató-, tilalmi-, stb. táblákat-, jelzéseket - megrendelésre - szállítjuk.
 
Vissza a lap tetejére!

A munkahelyek állapotának és munkaeszközeinek vizsgálata során vállaljuk


Szerződés alapján vállaljuk a veszélyforrások-, a lehetséges veszélyhelyzetek azonosítását, a munkabalesetek- és foglalkozási megbetegedések lehetőségeinek feltárását, a kockázati tényezők értékelését, az ehhez kapcsolódó gépészeti-, villamos- és energiarendszerek megfelelőségi elemzését. A vizsgálatok eredményét figyelembe véve teszünk javaslatot a hibák, hiányosságok hatékony kiküszöbölésének módozataira.

Felkérésre értékeljük a meglévő-, működő munkavédelmi oktatási programot, majd a jogszabályokban előírt, már az EU szabályoknak is megfelelő oktatási-, képzési programot dolgozunk ki, egyúttal megszervezzük a kötelező rendszerességű munkavédelmi oktatást.

Felkérésre kidolgozzuk az adott vállalkozás belső munkavédelmi-munkabiztonsági információs- és kommunikációs rendszerét annak érdekében, hogy a munkavállalók, valamint képviselőik megismerhessék a vezetés által támasztott követelményeket, elvárásokat, ugyanakkor a szakmai irányítás, a menedzsment is tájékozódhasson a munkavállalók javaslatairól.

Szerződött ügyfeleink kérésére kidolgozzuk a munkavédelem területére vonatkozó, előírt belső felülvizsgálatok (szemlék) rendszerét.

Az adott vállalkozás felkérésére képviseletében, illetőleg ilyen irányú tevékenységüket segítve, folyamatosan eleget teszünk a szerződött ügyfél hatóságok felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettségeinek.

Felkérés alapján, az adott gazdasági társaság vonatkozásában a kötelezően előírt, a munkavédelemmel kapcsolatos feladatok eredményes teljesítése érdekében kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn az érintett hatóságokkal, így különösen: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelet, valamint a Műszaki Biztonsági Felügyelet illetékes területi szerveivel. A felsorolt szerveknél a szükséges ügyintézéseket vállaljuk.
 
Vissza a lap tetejére!

Szerződésünkben foglaltaknak megfelelően elkészítjük, elvégezzük a következőket


 • Elkészítjük és folyamatosan karbantartjuk a munkavédelmi szabályzatot (tartalmazza többek között munkavédelmi tevékenység szabályozását, a technológiai-, kezelési- és karbantartási utasításokat);
 • Elkészítjük a munkahelyi kockázatelemzést;
 • Kivizsgáljuk a bekövetkezett baleseteket (baleseti jelentés elkészítése, kárigényekkel kapcsolatos feladatok elvégzése felkérés szerint);
 • Meghatározzuk a tevékenység végzéséhez szükséges védőeszközöket;
 • Lebonyolítjuk a vállalkozás profiljának megfelelő munkavédelmi oktatást;
 • Elősegítjük a jogkövető magatartás-, a jogszabályfigyelés megvalósulását, továbbá tanácsadást biztosítunk;
 • A vállalkozás profiljának megfelelően vállaljuk az időszakos helyszíni bejárások  (saját ellenőrzések) megtartását, dokumentálását, intézkedést javasolunk;
 • A termelőeszközök üzembe helyezését megelőzően elvégezzük a munkavédelmi szempontú- és a gépbiztonsági vizsgálatokat, azok eredményét dokumentáljuk;
 • Az emelőgépek üzemeltetési rendjének elkészítése mellett vállaljuk azok munkavédelmi ügyintézését; a szerkezeti-, és biztonsági felülvizsgálatuk elvégzését, dokumentálását;
 • Elvégezzük a gépek, berendezések jogszabály illetve egyéb követelmények szerinti időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatát és elkészítjük a szükséges dokumentációt;
 • Az adott vállalkozás tevékenységi köre szerint elvégezzük a szükséges munkakörnyezeti méréseket (zaj-, megvilágítás-, stb.);
 • Vállaljuk a műveleti-, kezelési-, karbantartási utasítások véleményezését, azok egységes keretbe (szerkezetbe) foglalását;
 • Új és meglévő épületek, létesítmények használatbavételi eljárásai során végezzük a munkavédelmi követelmények érvényesítését, ügyintézését;
 • Együttműködünk a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal, a kötelező rendszeres- és eseti alkalmassági vizsgálatok nyilvántartását felkérésre felfektetjük, karbantartjuk;
 • Elvégezzük, elvégeztetjük a villamos biztonságtechnikai vizsgálatokat, ellenőrizzük az eljárásról készített dokumentációk megfelelőségét;
 • Felügyeljük a jogszabály szerinti érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzését; elvégeztetését, a dokumentációk elkészítését;
 • Gondoskodunk a villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzéséről; elvégeztetéséről;
 • Elvégezzük, elvégeztetjük a tartalékvilágítási rendszerek felülvizsgálatát;
 • Vállaljuk munkabiztonsági szakértői, munkavédelmi igazságügyi szakértői tevékenységek végzését, végeztetését.
 

A munkavédelmi munkánkat alapvetően az alábbi jogszabályi követelmények szerint végezzük


A módosított 1993. évi XCIII. tv. vonatkozó fejezete a gazdasági vállalkozások első számú vezetőit teszi felelőssé a munkahelyi kockázatértékelések, a munkaeszközök és munkafolyamatok elemzésén túl a szervezeti és irányítási rendszerek kialakításáért.

Ugyanezen törvény 57. §-a értelmében a munkáltató köteles munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt, vagy szolgáltató szervezetet alkalmazni a munkavédelmi szaktevékenység és ügyvitel ellátására.

A törvény 55. §-a kötelezően előírja a munkáltatónak a munkavédelmi oktatás megszervezését és lebonyolítását.

Előírja továbbá a munkáltató részére a munkahelyi kockázatértékelés elkészítését is.

Szolgáltatásainkat a szerződött/szerződni kívánó ügyfél választása szerint ajánljuk. Ez lehet akár a brókertevékenység keretében is. Ennek előnye, hogy betegség, egyéb (halaszthatatlan) elfoglaltság esetén - közvetlen helyettesítés céljából - rövid időn belül másik, hasonló kvalitású szakemberünkkel állunk rendelkezésére.
 

 Kapcsolat felvétel:

 
Vegye fel velünk a kapcsolatot a kapcsolat menü pontra kattintva, írjon az info@tuzopal.hu e-mail címünkre, vagy hívjon bennünket a 06/20-9709-658-as tekefonszámon .