Oktatás

Az oktatás az élet minden területén fontos, legyen szó tűzvédelemről, munkavédelemről, vagy éppen biztonságtechnikáról. Ennek helye, szerepe a tulajdonosi felelősség függvényében igen változó.
Ha az oktatás terén a minimális elvárásoknak (jogszabályi, tulajdonosi felelősség stb.) sem teszünk eleget, akkor ott igen nagyfokú kockázatvállalásról beszélünk. Valóban. Sok esetben akár egy évtized is eltelik baj nélkül. Ha azonban veszélyhelyzet alakul ki, tűz vagy baleset történik, meghal valaki, vagy leég az épület, akkor már késő.

A felelősségteljesen gondolkodó vezető, illetve tulajdonos optimalizálja és biztosítja azt a minimális időtartamot, ami alapján a foglalkoztatottak, a munkavállaló dolgozók időszakos tűzvédelmi-, munkavédelmi képzése megoldható. Vegye fel velünk a kapcsolatot!


Tűzvédelmi oktatás

 Jogszabályi háttere: Az 1996. évi XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló jogszabály részletesen tartalmazza ennek szükségességét.

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Szorosan ebbe a körbe tartozik a tűzvédelmi oktatás, a tűzvédelmi szakvizsga megtörténte, dokumentálása.
 
A felsorolt, illetőleg a jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles elvégezni.

Kikre vonatkozik tűzvédelmi jellegű oktatás, képzés?

Mindazokra akik a törvény hatálya alá tartoznak.

A törvény hatálya kiterjed:
 1. Magyar Köztársaság területén tartózkodó magánszemélyekre
 1. Magyar Köztársaság területén levő jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteire, ha ezekre vonatkozóan jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, ezek hiányában a viszonosság irányadó
 1. Magyar Köztársaság területén folytatott, a tűzvédelemre kiható valamennyi tevékenységre és a tűzoltóság által végzett műszaki mentésre.
A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

Az oktatáshoz már is kapcsolható egy másik jogszabályi előírás. A törvény hatálya alá tartozók a tűzoltásban, a műszaki mentésben – ellenszolgáltatás nélkül – életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.
 
Ha nincsen megfelelő oktatás láthatjuk, hogy kötelességeinket, jogainkat sem fogjuk ismerni! A megelőzés kell, az elsődleges legyen, a szankcióig, a jogkövetkezményig nem szabad eljutni!

A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben résztvevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.
 

 Vissza a lap tetejére!

Tűzvédelmi oktatások típusai


 • Új belépő munkavállalók tűzvédelmi oktatása (a foglalkoztatás megkezdése előtt!!!).
 • Éves ismétlődő tűzvédelmi oktatás (rendszeres oktatás, jellemzően évente egy alkalmat jelent, speciális és/vagy veszélyes üzemekben ez kettő alkalmat jelent).
 • Tűzeset után tartandó tűzvédelmi oktatás.
 • Új üzemrész üzembe helyezése, új technológia miatt tartandó tűzvédelmi oktatás.
 • Az építőiparban a folyamatosan változó környezetre való tekintettel, a mindenkori helyi sajátosságokat feltérképezve tartandó a tűzvédelmi oktatás.
 • Hatósági előírás alapján tartandó tűzvédelmi oktatás (pl.: rendezvények előtt a sportcsarnokokban, rendezvénytermek többcélú használatakor, sportlétesítmények többcélú használatakor, sátoros rendezvényeken, stb.)
 • Soron kívüli tűzvédelmi oktatás ott szükséges, ahol a tűzvédelmi helyzetre kiható változás következik be, pl.: a tevékenységhez használt anyagok tűzveszélyességi osztálya fokozottan tűz- és robbanásveszélyesre változik.
 • Külön felkérés szerint tartandó tűzvédelmi oktatás (pl. külképviseleteknél, speciális létesítményekben stb.)
Cégünk az itt felsorolt tűzvédelmi oktatási formák mindegyikét vállalja a következők szerint:

 • Teljeskörű tűzvédelmi szolgáltatás részeként.
 • Eseti jelleggel, felkérésenként.
 • Állandó jelleggel.
 • Jogkövető magatartás formájában (pl. új belépő munkavállalók esetében).
 • Új belépő munkavállalók oktatása a helyi sajátosságok szerint, előre meghatározott, kidolgozott rendszerben.
Vissza a lap tetejére!

Mit nyújt cégünk az oktatáshoz?

      

Magasan képzett szakirányú tűzvédelmi szakembereket (felsőfokú és/vagy egyetemi végzettséggel és a tűzvédelmi szakterületen sok éves tapasztalattal rendelkeznek)

Az oktatást az Ön telephelyén, létesítményében a helyszínen tartjuk
meg, előre egyeztetett időpontban és szervezett módon. A tűzvédelmi oktatáshoz az elméleti anyagot mi biztosítjuk.

Az oktatást gyakorlati példákkal tesszük szemléletesebbé. Az oktatás, felkérés szerint  az elmélet mellett kiegészülhet gyakorlati résszel is.

A tűzvédelmi oktatásokat mi dokumentáljuk, mi igazoljuk.


Az oktatás színvonalát -
felkérés szerint - szemléltető eszközökkel emeljük. Az előadás projekttoros vetítéssel is kiegészíthető (az előadást, oktatást a vetítés önmagában nem helyettesíti!!).

A nagy létszámú munkavállalók oktatását,
képzését előre egyeztetett időpontokban, szakaszosan hajtjuk végre, figyelemmel a munkavégzés rendjére. Az ütemezést a kérésnek megfelelő időpontban küldjük meg.

Megszervezzük az oktatásból kimaradt (betegség, szabadság stb.) munkavállalók oktatását is. Az oktatást - felkérésre - soron kívül is megtartjuk, figyelemmel  felkészülési időre.

Hatóság által
határozatban előírt tűzvédelmi oktatást a megadott határidő betartásával megtartjuk.

Tűzeset után egyedi tematika szerint tartunk eseti tűzvédelmi oktatást.

Ön számára miért előnyös az általunk javasolt oktatási forma?

 

Segítünk eligazodni!

 
Külön főállásban, mellékállásban nem kell szakembert foglalkoztatniuk. Szolgáltatást vesznek igénybe, amelynek költsége kedvezőbb a rendszeres bérköltségeknél.

Szakszerű, precíz, pontos munkavégzésre számíthat, mivel hozzáértő szakemberekre bízza az oktatást.

Külső szolgáltatás igénybevételével időt, adminisztrációt, külön személy foglalkoztatását spórolja meg.

A tűzvédelmi oktatást levéve az Ön válláról,
kizárólag alaptevékenységére koncentrálva végezheti munkáját.
Jogkövető magatartásával cége tűzbiztonságát növelheti.

Hosszú távú
szakmai kapcsolatra számíthat, amennyiben elégedett cégünk munkájával.

A tűzvédelmi és a munkavédelmi oktatást egy időben is megtartjuk
(a minimálisan elfogadható oktatási időtartam betartásával!!)

Amennyiben valamelyik oktatási forma elnyerte tetszését,
kérem, forduljon hozzánk bizalommal a megadott elérhetőségeinken keresztül.

Vissza a lap tetejére!

Tűzvédelmi oktatásszervezés-, tűzvédelmi szakvizsga


Tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervező engedélyszámunk: SZ098/1-2-3-4-5-12-13-14/01/2013.
Ezen a számon oktatásszervezőként a Fővárosi Tűzoltó parancsnokság regisztrált.

A tűzvédelmi oktatás szervezése és végzése mellett ugyancsak fontos, kiemelt tevékenységi területünk a tűzvédelmi szakvizsga szervezése, lebonyolítása, ezen belül a képzés biztosítása, a tűzvédelmi szakvizsgára a felkészítő oktatás szervezése felkérésre, tanfolyamok keretében.

A tűzvédelem, a tűzbiztonság területét több olyan tevékenység is érinti, melyek speciális ismereteket igényelnek és ezek csak külön képesítés (szakvizsga oklevél) megszerzése esetén végezhetőek. Ilyen tevékenységnek számítanak.

Vissza az oldal tetejére!

Tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök

 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 1. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget  meghaladó mennyiségű  ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását  végzők.
 1. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 1. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek, tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 1. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.

 12.Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását,         végzők.

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, 

      karbantartását, javítását végzők.

14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők (csak az vizsgázhat aki az Országos Képzési Jegyzékben szereplő erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója vagy műszaki mérnöki végzettséggel rendelkezik).

 

Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki a rendelet 1. mellékletének fenti 1–9. és 12-13. pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

1. § (3) Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére:
a) az 1. melléklet 6. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében a csak az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek forgalmazását végző személy;
b) az 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az aki a 6. § e) pontban meghatározott végzettségel és középszíntű tűzvédelmi szakmai képesítéssel rendelkezik.

Vizsgabizottság tagjaira vonatkozó követelmény:

3. § (1) Szakvizsgáztatásra az jogosult aki
a) az 1. melléklet 1-5 vagy 12. pontja vagy 14. pontjában meghatározott foglalkozási ágakra (munkakörökre) előírt szakvizsgák esetében felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási intézményben szerzett felsőfokú végzettséggel és legalább középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel, továbbá tűzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés megszerzésétől számított legalább ötéves szakmai gyakorlattal,
b) az 1. melléklet 6-11. és 13. pontja szerinti foglalkozási ágakra (munkakörökre) előírt szakvizsgák esetében műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettséggel, végzettséggel és felsőszintű  tűzvédelmi szakmai képesítéssel, továbbá tűzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés megszerzésétől számított legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
 
3. § (2) Az 1. melléklet szerinti foglalkozási ágak (munkakörök) vonatkozásában a szakvizsgáztatásra való jogosultság további feltétele az adott foglalkozási ághoz tartozó érvényes szakvizsgák megléte.
 
 A részletes tájékoztatóinkat figyelmesen olvassa el a tűzvédelmi szakvizsga menüben!
 
 

 Tűzvédelmi szakvizsgáztatás jogszabályi háttere

A jelenleg hatályos 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (korábbi szabályozók, a korábbi években vizsgázókra érvényes 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet és a 53/2005. (XI. 10.) BM rendelete hatályon kivül van helyezve) a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával  összefüggő  oktatásszervezésről  és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól.

Jogszabályi háttere: Az 1996. évi XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról.
Ez a jogszabály részletesen tartalmazza a szakvizsga szükségességét.

A tűzvédelmi törvény kimondja,
hogy a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

A tűzvédelmi oktatáshoz hasonlóan ebbe szabályozott körbe tartozik a tűzvédelmi szakvizsga is.

A felsorolt, illetőleg a jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást a
z adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni.

 

Oktatás szervezői engedély

 
Cégünk a fenti jogszabályi követelményeknek megfelel. Rendelkezünk a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglakozási ágakra, munkakörökre vonatkozó oktatásszervezői, vizsgafelkészítői engedéllyel.

A képzést, oktatást teljeskörűen, a szervezéstől a vizsgáztatásig bonyolítjuk le.
A jogszabályban előírt nyilvántartásokat elkészítjük és naprakész állapotban tartjuk.

A felnőttképzés során sok éves tapasztalattal rendelkezik minden oktatónk, illetve vizsgáztatónk.
Előadóink már alap-, közép- és felsőoktatási intézményekben, valamint különböző vállalatoknál rendszeresen, évek során bizonyították szakmai hozzáértésüket.
 

Mit nyújt cégünk a tűzvédelmi szakvizsgáztatáshoz?

 
Biztosítani tudunk magasan képzett szakirányú tűzvédelmi szakembereket, akik felsőfokú- és/vagy egyetemi végzettséggel, valamint a tűzvédelem szakterületein sok éves tapasztalattal rendelkeznek.
 
Az oktatást az Ön telephelyén, létesítményében a helyszínen is megtartjuk, előre egyeztetett időpontban és szervezett módon.
 
Kétféle tűzvédelmi szakvizsga oktatási módszer közül választhatnak: - választhatják a hagyományos, illetve a távoktatási formát. Az oktatási időtartam egyik esetben hosszabb a másik esetben rövidebb.
 
Távoktatás esetén a felkészülést segítő oktatási jegyzetet, segédletet előre, a vizsga előtt legalább 2 héttel biztosítjuk. A vizsga napján a jogszabályban, illetve a külön engedélyben (OKF Tűzvédelmi Szakvizsga Törzsanyag) meghatározott óraszámban (ez foglalkozási áganként eltérő) előadást tartunk. Az érintetteknek a részvétel kötelező.
 
A hagyományos felkészítő tűzvédelmi szakvizsga oktatásokat általában a vizsgát megelőzően tartjuk meg, figyelembe véve a foglalkozási ágakhoz rendelt kötelező óraszámokat.
 
A képzést, oktatást, vizsgáztatást megelőzően, valamint azt befejezve a szükséges dokumentációkat (jegyzőkönyveket, nyilvántartásokat, szakvizsga bizonyítványokat, stb.) elkészítjük, továbbá eleget teszünk a képzéssel kapcsolatos tájékoztatási, bejelentési kötelezettségeinknek a tűzvédelmi hatóság felé.
 
Nagylétszámú munkavállaló esetében oktatásuk ütemezését előre megszervezzük. Erről dátummal ellátott névjegyzéket küldünk, adott esetben - felkérésre - létszámot határozunk meg. Ilyen esetekben a pontosított névjegyzéket napokkal a vizsga előtti napokra igényeljük a megrendelőtől, hogy a szükséges dokumentációt elkészíthessük.

Az előadás
és/vagy a konzultáció -
előzetes felkérés alapján - projektoros vetítéssel kiegészíthető. A vetítés az oktatást nem helyettesítheti.

A képzéssel kapcsolatban -
igény szerint - előzetesen részletes tájékoztatás adunk. Kérjük, kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk a közzétett elérhetőségeinken keresztül.
 

Kapcsolat felvétel:

 
Vegye fel velünk a kapcsolatot a kapcsolat menü pontra kattintva, írjon az info@tuzopal.hu e-mail címünkre.

 Vissza a lap tetejére!