Tűzvédelem

Az értékteremtés (pl. gyárak, különböző üzemek, városok, közintézmények, lakóotthonok, művelődési intézmények építése, az azt összekötő közlekedés, stb.) az érem egyik oldala. A másik oldal: szeretjük biztonságban tudni értékeinket. Ezt a célt szolgálja a tűzvédelem, a tűz elleni védekezés, a tűzmegelőzés.
Mai megfogalmazás szerint tűzmegelőzés alatt a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszerét és az azok érvényesítésére irányuló tevékenységeket értjük.

tűzvédelem, tűz elleni védekezés, tűzmegelőzés, biztonság

Kik kötelezettek tűzmegelőzésre? 
 
A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. Vegye fel velünk a kapcsolatot és választ adunk kérdéseire!
 
Magánszemélyekre vonatkozó tűzvédelmi kötelezettségek
 
 
A magánszemélyeknek meg kell ismerniük és meg kell tartaniuk, illetőleg meg kell tartatniuk a tulajdonukban, használatukban levő épületek, lakások, járművek, gépek, berendezések, eszközök és anyagok használatára és működtetésére vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat.

A magánszemélyek kötelesek gondoskodni a tulajdonukban, használatukban levő épületeknek, lakásoknak, járműveknek, gépeknek, berendezéseknek, eszközöknek és anyagoknak /az előző bekezdésben felsoroltaknak/ a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi felülvizsgálatáról, és biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.

A magánszemélyeknek meg kell ismerniük a tűzesetek, valamint a műszaki mentést igénylő balesetek, káresetek jelzésének szabályaival, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket.
 

Hogyan tehetünk minden kötelezettségnek eleget?

Megfelelően kiépített szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével lehet gondoskodni a tűzvédelem biztosításáról.


Mit tudunk mi ajánlani?

tűzvédelem, tűz elleni védekezés, tűzmegelőzés, biztonságMi levesszük a „válláról” a gondot. Szolgáltatás formájában magas színvonalon, felsőfokú képesítésű, valamint szakirányú egyetemi végzettségű szakembereinkkel, szerződéses partnereinkkel, a kiválasztott megoldási módszerekkel oldjuk meg tűzvédelmi feladatait. Ön ezalatt az alaptevékenységére koncentrálhat és a sok tapasztalattal rendelkező, hozzáértő tűzvédelmi szakemberekre bízhatja a tűzbiztonságot, amely jelenthet részfeladatot, de teljes körű problémamegoldást is.

Szolgáltatásainkat olyan, magasan kvalifikált, speciális képzésben részesült szakemberek végzik, akik több évtizedes szakmai gyakorlatra tettek szert.

Hozzánk bizalommal fordulhat mindenki akinek, tűzvédelmi problémája adódik, a legkisebb vállalkozástól egészen a multinacionális cégekig. Ezen belül lehet szó akár raktárakról, logisztikai központokról, középmagas és magas épületekről, többszintes épületekről, lakóépületekről, csarnok jellegű épületekről, bevásárló központokról, művelődési létesítményekről, gyártó üzemekről, közintézményekről, oktatási intézményekről, irodaházakról, kereskedelmi és szolgáltatási területen működő vállalkozásokról: és ezt még sorolhatnánk. Természetesen magánszemélyeknek is folyamatosan rendelkezésére állunk szolgáltatásainkkal a komplex feladatmegoldástól egészen az egyszerű szaktanácsadásig.

Szolgáltatási tevékenységi köreinket folyamatosan fejlesztjük, hogy mind magasabb és magasabb színvonalon tehessünk eleget az Önök elvárásainak, a tűzvédelem terén elvárható követelményeknek.

Vissza a lap tetejére!

Tűzvédelmi szolgáltatásainkat a következő tevékenységi formákban vállaljuk

LETÖLTHETŐ FORMÁBAN (PDF)

Szerződéses jogviszonyban, állandó, éves idő intervallumban (felmondási idő 3-6 hónap; amely megbízásonként változó)

 • Eseti megbízás keretében
 • Egy konkrét feladatra vonatkozóan
 • Átalánydíjas formában
 • Általános tanácsadási tevékenységgel
 • Szakértői tevékenység végzésével
 • Mérnöki tanácsadás keretén belül
 • Tűzvédelmi és hatósági ügyekben - megbízás szerint – egyedi, vagy teljeskörű képviselet
 • Tűzvédelmi szakértői- és/vagy tervezési feladatok (építész, villamos, stb.)
 • Tűzvédelmi mérés (túlnyomásos lépcsőházak, vízhozam, stb.)
 • Elemzés (tűzvédelmi)
 • Ingatlanok, létesítmények vásárlásához, és eladásához tűzvédelmi szakvélemény készítése
 • Tűzvédelmi konferencia szervezése
 • Tűzvédelmi képzés, továbbképzés
 • Rendezvény tűzvédelmi biztosítása

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Vissza a lap tetejére!

Tűzvédelmi szolgáltatásaink témakörönként

LETÖLTHETŐ FORMÁBAN (PDF)

 • Tűzvédelmi ügyintézés.
 • Tűzvédelmi műszaki leírás készítése
  (szakirányú építész ill. villamos stb. tűzvédelmi szakértő bevonásával).
 • Tűzvédelmi szakvélemény készítése.
 • Minden olyan tűzvédelmi ügyben, ahol az adott eljárás során a tűzoltóság jár el szakhatóságként, a tűzvédelmi munkát, vagy a szakértői tevékenységet a tulajdonos, illetve a megbízó nevében elvégezzük. Ilyen engedélyköteles eljárás lehet: pl.: építési-, működési-, telepengedélyezési-, rendeltetés megváltozási-, használatbavételi-, stb.
 • Építkezések tűzvédelmi műszaki felügyelete.
 • Tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen a megbízó képviselete.
 • Létesítmény tűzvédelmi témakörönként vagy komplex átvilágítása.
 • Kiürítés számítás készítése.
 • Tűzterhelés számítás készítése.
 • Tűzvédelmi Szabályzat készítése.
 • Eseti Tűzvédelmi Szabályzat készítése.
 • Tűzveszélyességi osztályba sorolás készítése.
 • Tűzvédelmi kockázat elemzés.
 • Tűzvédelmi elemzés.
 • Tűzvédelmi nyilvántartások elkészítése, naprakész vezetése.
 • Belső időszakos tűzvédelmi szemle.
 • Szerződések tűzvédelmét érintő rész kidolgozása javaslattétel.
 • Tűzvédelmi rendszerek vonatkozó jogszabály szerinti, időszakos szakmai ellenőrzésének koordinálása.
 • Tűzvédelmi rendszerek felülvizsgálata.
 • Tűzriadó terv készítése.
 • Tűzriadó terv gyakoroltatása, dokumentálása.
 • Az új munkavállalók foglalkoztatását megelőző, munkába állás előtti első tűzvédelmi oktatás megtartása.
 • Éves ismétlődő tűzvédelmi oktatás rendszeres végrehajtása.
 • Jogkövető magatartás keretében, szerződés szerinti formában (pl.: elektronikus-, fax-, E-mail-, stb.) a tűzvédelmet érintő változásokról rendszeres tájékoztatást küldünk szerződéses ügyfeleinknek, továbbá az egyéb érdeklődőknek (lehetséges ügyfelek).
 • Teljeskörű javaslatot teszünk a felmerülő tűzvédelmi problémák megoldására, amely tartalmazza az azok megvalósításához szükséges időintervallumot is.
 • Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek kidolgozása, felkérésre felügyelet biztosítása.
 • Tűzvédelmi szaktanácsadás.
 • Tűzvédelmi szakvizsga szervezése.
 • Tűzvédelmi szakvizsgáztatás, teljes körű ügyintézéssel (felkészítés, előadások tartása, dokumentálás, oktatási segédlet biztosítása stb.).
 • Létesítményi tűzoltóságok képzése, azok megszervezése, felügyelete. Segítséget nyújtunk a helyi sajátosságok elemzése alapján a tűzoltóság személyi állománya létszámának, képzettségének meghatározásában és a műszaki-, technikai eszközök beszerzésében.
  Megállapodás szerint vállaljuk Budapest, illetve Pest megye területén a létesítményi tűzoltóságok tűzoltó parancsnoki feladatainak ellátását, amely magába foglalja a létesítményi tűzoltóságok szakmai irányítását, továbbképzésének szervezését és végrehajtását, rendszeres ellenőrzését, az illetékes hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltósággal való kapcsolattartást.
 • Tűzoltási terv készítése.
 • Létesítmény tűzvédelmi szervezete kiépítésének megszervezése, lebonyolítása.
 • Tűzvédelmi rendszerek átadás-átvételének, üzembe-helyezésének megszervezése.
 • Tűzvédelmi bróker tevékenység keretében a létesítmények tűzvédelmi rendszereinek optimalizálása (aktív-passzív rendszerek), segítség nyújtása bármilyen tűzvédelmi rendszer üzemeltetéséhez szükséges, leendő karbantartó cég kiválasztásában.
 • Tűzoltósági kulcsszéf kiépítésének szervezése, teljes körű lebonyolítása
 • Javaslat tartalékvilágítás kiépítésére, a lehetőségek elemzése, az ellenőrzés folyamatos végzése a létesítéstől az üzemeltetésig.
 • Tűzvédelmi Bróker tevékenység keretében segítséget nyújtunk az Ön igényeinek megfelelő tűzvédelmi termékek, szerkezetek kiválasztásához, legyen az beépített jelző- és oltóberendezés (tűzjelző, sprinkler), tűzoltó készülék, tűzvédelmi építőipari termék. Szerződött partnereink termékköréből választhat: előzetesen megismerheti az adott termékek működési-, élettartalmi- és ellenőrzési követelményeit, ezek várható üzemeltetési költségeit - felkérésre – megvizsgáljuk. Ennek alapján összevetheti az árakat a hasonló termékek ilyen jellemzőivel.
 • Villamos (elektromos) villámvédelmi hálózat felülvizsgálata. Sztatikus feltöltődés elleni védelem vizsgálata.
 • Tűzvédelmi nyomtatványok beszerzése, naprakész vezetése.

Kapcsolat felvétel:

Vegye fel velünk a kapcsolatot a kapcsolat menü pontra kattintva, irjon az info@tuzopal.hu e-mail cimünkre.