Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Jelen témakörben a tűzvédelmi felülvizsgálatokról lesz szó. Minden képen ezt hangsúlyoznunk kell, mivel tapasztalataink szerint gyakori jelenség, szakmai tévedés alapját képezi, sok esetben az, hogy a tulajdonos épületüzemeltető, beruházó stb. csupán szabványossági felülvizsgálatot rendel meg.
Letölthető dokumentumok (PDF)
A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végzők szakképesítési követelményei és a munkavégzés feltételei az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint.
Középmagas-, magas épületek villamos követelményei
Villamosberendezések és világítások tűzvédelmi követelményei.
A tűzvédelmi szabványossági minősítő irat tartalma az OTSZ előírásai szerint.
Villamos felülvizsgálatok jogszabályi-, szabvány és műszaki háttere.

 Bevezetés a tűzvédelmi felülvizsgálat tárgykörébe:

 
Jelen témakörben a tűzvédelmi felülvizsgálatról lesz szó. Ezt mindenképen hangsúlyoznunk kell, mivel tapasztalataink szerint gyakori jelenség: Esetenként, de mondhatjuk, elég sűrűn képezi szakmai tévedés alapját az, hogy a tulajdonos-, az épületüzemeltető-, beruházó-, stb. csupán (!) a szabványossági felülvizsgálatot rendeli meg.

A vizsgálatok sokfélesége miatt ez jelentheti:  pld. csak az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot is. A pontatlan megfogalmazás eredményezheti, azt a helyzetet, hogy a megrendelő  nem azt kapja, amire gondolt, vagy amit szeretett volna.

 A tűzvédelmi hatósági munka, hatósági ellenőrzés során az eljáró tűzoltó elég gyakran mondja az ügyfélnek, hogy jó kérem valóban elvégeztetett egy felülvizsgálatot, szabványossági vizsgálatot, azonban ez érintésvédelmi-, munkavédelmi-, és nem az általunk kért tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat. Ilyenkor a ,,megrendelő" szinte minden esetben zavarba esik és  nem tudja, mit hol rontott el.!?

 

A kellemetlenség megelőzése, elkerülése érdekében hívjon bennünket jól ismert elérhetőségeinken.


Vegye fel velünk a kapcsolatot, a kapcsolat menü pontra kattintva. Írjon az info@tuzopal.hu e-mail címünkre, vagy hívjon bennünket a 06/20-9709-658-as telefonszámon.

A tűzvédelmi felülvizsgálatok útvesztője:

A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat másik útvesztője, az  állandóan változó  jogszabályi-, szabvány-, és műszaki követelmény rendszer, valamint az alkalmazási  környezet.

A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat létjogosultságának alapjai:

 
A leges legelső (nevezhetnénk akár 0.-dik felülvizsgálatnak) felülvizsgálatra az épület létesítésekor, annak használatba vétele előtt  van szükség, amelynek célja, hogy megállapítsa: alkalmas-e az adott  épület az engedélyezett tervek szerinti , rendeltetésszerű- és biztonságos használatra vagy sem.

A felülvizsgálat alapja az épületek, létesítmények tekintetében azok létesítési, használatbavételi ideje, továbbá az akkor hatályos jogszabályi-, szabvány-, és műszaki előírások köre.

Az épületek működése során bekövetkezett változások, a rendeltetési ,,mód" - tűzvédelmi szempontból jelentős - módosulása egyértelműen magában hordozza  a  tűzveszélyességi osztályba sorolás-, egyúttal a létesítmény besorolásának  megváltozását is.

 
Egy tűzeset-, az épület átalakítása-, átépítése-, a bővítés mértéke-, a villamos hálózat módosítása mindig jelentőséggel bír a tűzvédelmi felülvizsgálatok gyakoriságának megállapítására.


A felsorolt körülmények mind indokolttá tehetik, hogy az épület létesítési időszakához képest eltelt idő alatt hatályba lépett új jogszabályi, szabvány vagy műszaki követelmények szerint kelljen a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatokat elvégezni, elvégeztetni.

Alapesetben, ha semmilyen változás nincs az épületen, akkor annak létesítésekor érvényben lévő előírások szerint kell elvégezni a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot.

Ha az épület valamilyen, építészeti, bővítési-, átalakítási-, illetve átalakítási munkákon esett át akkor célszerű megvizsgálni az átalakítás mértékét és körét. Az eredmény - elsődlegesen - két lehetőséget hordozhat magában:

Az egyik: továbbra is teljes egészében vagy jelentős részben a régi jogszabályi, szabvány stb. követelmények érvényesíthetőek.

A másik eset: az épület létesítésétől akár több évtized is eltelt és a végrehajtott átalakítások-, bővítések-, technológiai változások,- a villamos hálózat bővítése-, stb. miatt már az éppen a felülvizsgálat idején hatályos jogszabályi-, műszaki követelmények előírásait kell teljesíteni, érvényre juttatni.

Végül: van egy harmadik eset is, amikor új jogszabályok-, alapvető életvédelmi-, biztonsági okok-, használati előírások érvényesítése,   menekülési feltételek biztosítása érdekében kell részben, vagy  egészében érvényre juttatni az éppen hatályos előírások paramétereit figyelembe venni ezeket a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésénél.

Javasoljuk: mindenképen szakemberre kell, hogy bízza az előzetes felmérést, hogy a felülvizsgálatot szakszerűen pontosan lehessen elvégezni. Nagyon fontos, hogy a villamos szakember számára a szükséges információkat, (villamos-, tűzvédelmi-, stb.) az épület tulajdonosa, üzemeltetője átadja.

Téves adatszolgáltatás: ez mindenkor új felülvizsgálatot igényel. A pontos információkkal, a megfelelő tűzveszélyességi besorolással, a szakszerű tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálattal akár egy elektromos tűzeset  is megelőzhető. A tűzvédelmi statisztikák szerint ez  az egyik legjellemzőbb, szinte mindig az első három hely valamelyikén szereplő tűz keletkezési ok a feszültség alatti berendezések  tüze  (köznapi nyelven:  az elektromos tűz).

Vissza a lap tetejére!

A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok gyakorisága, ideje:

A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat a következők szerint határozza meg a felülvizsgálatok gyakoriságát.

A villamos berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik
a) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként,
b) a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként,
c) a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább kilencévenként

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat  meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

Figyelem!!


A felülvizsgálatok gyakoriságának szempontjából mindig a naptári évet kell figyelembe venni!

Felülvizsgálat a rendelet szempontjából az olyan ellenőrzési művelet, amely csupán a hibák megállapítására és minősítésére irányul javítási, karbantartási műveletek nélkül.

További felülvizsgálati esetek, kötelezettségek a rendelet ide vonatkozó előírásai szerint:

A telepengedélyezési-, működési-, vagy rendeltetés mód megváltoztatási engedélyhez kötött átalakítás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezésein az OTSZ vonatkozó fejezete szerinti felülvizsgálatot el kell végezni, ha:

a)    az új rendeltetéshez a jogszabály – a veszélyesebb  tűzveszélyességi osztályba sorolás miatt gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg;

b)    az új rendeltetés a helyiség, épület tűzveszélyességi osztályát nem változtatja meg, de a korábbi rendeltetéshez a jogszabályban előírt felülvizsgálat gyakorisági idejének  a 2/3-a már eltelt.

 Vissza a lap tetejére!

MSZ EN 2364 sz. szabvány az ÉPÜLETEK VILLAMOS BERENDEZÉSEINEK LÉTESÍTÉSE

MSZ EN 2364 sz. 610. rész.
 

Ha a villamos berendezés egy meglévő berendezés bővítése, vagy átalakítása, akkor azt kell igazolni, hogy a bővítés és az átalakítás megfelel ennek a szabványsorozatnak, és nem csökkenti a meglévő berendezés biztonságát (ezzel együtt pedig az épület biztonsági szintjét) .

A helyszíni tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat (mérés) befejezését  követően a minősítő iratot („jegyzőkönyv”) kell készíteni.

A minősítő irat alapját az MSZ EN 2364 sz. szabvány az ÉPÜLETEK VILLAMOS BERENDEZÉSEINEK LÉTESÍTÉSE [MSZ. 1600.sz. szabványsorozat], valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (ismertebb nevén  OTSZ) előírásai képezik

Ehhez kapcsolodhatnak az egyéb vonatkozó jogszabályi-, műszaki-, előírások, esetleg vagy a fentiekben tárgyalt szempontok vizsgálata mérlegelése alapján az épület létesítési időszakában-érvényben lévő (pld.: 2/2002. (I. 23.) BM rendelet a Tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményei; a 35/1996. (XII.29.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat stb.,) - az akkor hatályos jogszabályi-, szabvány- követelmények, amelyek szerint az adott épület készült.

Első felülvizsgálat:

Az első úgy nevezett 0. felülvizsgálatot az MSZ EN 2364 szabványsorozat 610. rész 61 kötet írja elő. Általános előírásként rögzíti, hogy minden villamos berendezést, annak szerelése idején és/vagy az üzemszerű használatba vétele előtt, szemrevételezéssel és vizsgálattal ellenőrizni kell annak igazolására, hogy megfelel-e szabványsorozat követelményeinek.

Az ilyen típusú felülvizsgálat a kiviteli munkák befejező része!

 

 Speciális felülvizsgálat esete:

Amennyiben Ön régi épületet vásárolt és úgy vette használatba, hogy nem ismeri a kiépített villamos rendszert, vagy nincs adat-, leírás-, rajz az elektromos hálózatról, annak állapotáról, elkerülhetetlen:  egy tűzvédelmi - és egyéb típusú méréssel meggyőződnii a hálózat állapotáról,- terhelhetőségéről-, hogy továbbra is alkalmas-e a rendeltetésszerű - és  biztonságos használatra.

Vissza a lap tetejére!

Célok:

A villamos berendezéseknél esetlegesen keletkezhető tűzveszély,- robbanásveszély-, balesetveszély megelőzése, a jogszabályi-, szabvány,- műszaki és üzemeltetési előírásoknak való megfelelés, a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása.

Felelősség kérdése:

Kérjük ne feledje: a tűzvédelmi törvényben (1996. évi XXXI. tv.) megfogalmazottak szerint, a gazdálkodó szervezet vezetője a felelős a felülvizsgálatok elvégeztetéséért, az előírt követelmények betartásáért, érvényre juttatásáért.

  A vonatkozó előírásoknak megfelelő tűzvédelmi dokumentációk hiányában a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot, először  a terület  (hálózat, rendszer) felmérésével, illetve a tűzveszélyességi osztály ok helyiségenkénti meghatározásával kell kezdeni!

Ha nem tud dönteni, vegye igénybe tűzvédelmi szakértői szolgáltatásunkat!

Kapcsolat felvétel:

Vegye fel velünk a kapcsolatot, a kapcsolat menü pontra kattintva. Írjon az info@tuzopal.hu e-mail címünkre, vagy hívjon bennünket a 06/20-9709-658-as telefonszámon.

Oldal tetejére!