Tűzvédelmi szakvizsga

Tűzvédelmi oktatások, tűzvédelmi szakvizsgák teljeskörű szervezése és lebonyolítása az ország egész területén!

 Tűzvédelmi szakvizsga Budapesten és vidékentűzvédelem,szakvizsga,bizonyítvány,oktatás


Tűzvédelmi szakvizsga Budapesten és vidéken


Az oktatás külön témakörünk alatt szerepel.
 
Az általános ismertetőnkben olvashat, illetve kaphat információt a tűzvédelmi szakvizsga jogszabályi hátteréről, a szervezésről, a képzésről, a lebonyolítás módjáról.

Kérjük, hogy az ott és itt, az alábbiakban leírtakat részletesen olvassa el, figyelmesen tanulmányozza, hogy Önmagának, az elképzeléseinek és a munkavállalóinak legjobban megfelelő képzést választhassa, figyelemmel a munkavégzés folyamatosságának biztosíthatóságára, a minimális munkaidő kiesésre is!


Tehát: teljeskörű információt kaphat az oktatás témakörben:
 • a tűzvédelmi szakvizsgáztatás jogszabályi háttere; a munkáltató kötel
 • ezettsége a szakvizsgáztatásban;
 • kikre vonatkozik a tűzvédelmi jellegű oktatási, képzési, kötelezettség;
 • tűzvédelmi oktatások típusai;
 • cégünk segítsége a tűzvédelmi oktatáshoz;
 • tűzvédelmi szakvizsga szükségessége, személyi kötelezősége;
 • az Ön számára előnyös oktatási formáink, azok célszerűsége;
 • cégünk segítsége a tűzvédelmi szakvizsgáztatáshoz;
 • tűzvédelmi oktatásszervezési, tűzvédelmi szakvizsga lebonyolítási jogosultságunk igazolása.

Tűzvédelmi szakvizsgák


A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről , a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló, jelenleg hatályos 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (hatályon kivül  a korábbi 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet  és a 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a korábban vizsgázókra érvényes, annak tartalma szerint) 1. számú melléklete szerint az alábbi témakörökben szervezünk és bonyolítunk le tűzvédelmi szakvizsga tanfolyamot és tűzvédelmi szakvizsgáztatást:
 • Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 • Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban   300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyigségű tárolását vagy 100 kg tömegmenyiséget meghaladó mennyiségű  ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását  végzők.
 • Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 • Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek, tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 • Tűzoltóvíz-források felülvizsgálatát végzők.
 • Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
 • Beépítetthő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 • Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.

Választható oktatási formák

Válasszon Ön nálunk 3 féle típusú Tűzvédelmi szakvizsgaképzés közül!

Mi az Ön segítségére leszünk a részletekben is!

Választható oktatási formák:
 • normál oktatás,
 • távoktatás,
 • illetve - jogszabályi előírás alapján - az ismétlődő képzésnél tűzvédelmi szakvizsga egy-három óra alatt.

FIGYELEM! Az oktatási-szakvizsgáztatási formák részletezése az oktatási, képzési időpontokról szóló táblázatot követően kerültek rögzítésre.

Kérjük, szíveskedjék ott tanulmányozni!
 
A tűzvédelmi szakvizsgákat folyamatosan szervezzük, információt azok kezdési időpontjáról itt, vagy hírek menü pont alatt olvashat.


Tűzvédelmi szakvizsga képzéseinek időpontjai és helyszínei

 
 
Normál oktatás azt jelenti, hogy a fenti foglalkozási ágak mindegyikére külön-külön kidolgozott oktatási anyag alapján az engedélyezett, meghatározott óraszámban a képzést lebonyolítjuk.

A normál oktatás tehát - legalább - 1 teljes vagy 2 napot vesz igénybe.

Az első napon az elméleti felkészítésre kerül sor a kiadott oktatási segédlet alapján. A második napon sor kerülhet a vizsgára is. Az elméleti oktatási nap(ok) és vizsganap közötti felkészülési napok számát a munkáltatóval egyeztetjük. A tűzoltóvíz-források felülvizsgálatát végzőknek - a többi szakvizsgától eltérően - külön 6 óra, írásban igazolt gyakorlat megszerzése szükséges a vizsga megkezdéséig. Az igazolást a szakvizsga dokumentációjához csatoljuk.

Távoktatás azt jelenti, hogy a távoktatáshoz is szükséges, a felkészülést segítő, foglalkozási áganként külön-külön kidolgozott oktatási anyagot, jegyzetet és ellenőrző kérdéseket - a szakvizsga időpontja előtt legalább tíz nappal - a szakvizsgára jelentkező személyek, illetve a gazdálkodó szervezetek részére megküldjük. A nem egyénileg jelentkező vizsgázók (gazdálkodó szervezetek) részére az előzetes személyes egyeztetések során rögzítjük a felkészítést segítő oktatási anyagok eljuttatási, átadási módját.

A vizsgára a felkészülés egyénileg történik.
 
A vizsgázókat (munkavállalókat) egy alkalommal, a vizsga napján kell ki venni a munkából, amikor a normál oktatáshoz képest rövidebb időt, óraszámot jelent a felkészítés.

A felkészítésre és a vizsgára a távoktatási módszer szerint, az előre kiadott jegyzetek alapján, ugyanazon az egy napon kerül sor. A felkészülési idő alatt konzultációt biztosítunk.

Tűzvédelmi szakvizsga időtartama a vizsga napján 1 óra alatt
(az egyéni felkészülési napokat nem számítva).

Ezen képzési formát a jogszabályban meghatározott feltételek szerint vegyék igénybe a korábban (minimálisan 30 nap) sikertelenül vizsgázók, illetve azon hallgatók, akik korábban (5 év) sikeres tűzvédelmi szakvizsgát tettek és oklevelük 5 éves érvényessége lejár!

Ezekben az esetekben a vizsgázás felkészítő tanfolyam újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül lehetséges. Az oktatási-, felkészülési-  segédanyagot minden oktatási formához biztosítjuk!

FIGYELEM!  Fontos betartani!

Az utóbbi esetekben a tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágakban és munkakörökben a munkavállaló folyamatosan csak akkor foglalkoztatható, ha a tűzvédelmi szakvizsga érvényessége nem szakad meg! Ellenkező esetben már csak a normál oktatás-i forma (vagy a távoktatás) alkalmazható!

A vizsgáztatáshoz szükséges adatokat a jelentkezőknek előre meg kell adniuk, a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti, elengedhetetlen adminisztrációs munkák, a tanfolyamok zavarmentes lebonyolításához.
Vissza a lap tetejére!

Tanfolyamaink, oktatási formáik és időtartamuk

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

Távoktatás/alapképzés formájában: 3 tanítási óra
Normál oktatás/alapképzés formájában: 8 tanítási óra
5 év után Ismételt szakvizsgára felkészítő képzés: 3 óra
5 év után ismételt szakvizsga felkészítő képzés távoktatás formájában: 2 óra

2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt, anyagoknak bármely időpontjban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását  vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű  ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását,  technológiai felhasználását  végzők.

Távoktatás/alapképzés formájában: 3 tanítási óra
Normál oktatás/alapképzés formájában: 8 tanítási óra (1-2 tanítási nap)
5 év után Ismételt szakvizsgára felkészítő képzés: 3 óra
5 év után Ismételt szakvizsga felkészítő képzés távoktatás formájában: 2 óra

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzik.

Távoktatás/alapképzés formájában: 3 tanítási óra
Normál oktatás/alapképzés formájában: 8 tanítási óra (1-2 tanítási nap)
5 év után Ismételt szakvizsgára felkészítő képzés: 3 óra
5 év után Ismételt szakvizsga felkészítő képzés távoktatás formájában: 2 óra
 
4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek, tűzgátló tömitések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
Távoktatás/alapképzés formájában: 6 tanítási óra
Normál oktatás/alapképzés formájában: 12 tanítási óra (1-2 tanítási nap)
5 év után Ismételt szakvizsgára felkészítő képzés: 6 óra
5 év után ismételt szakvizsga felkészítő képzés távoktatás formájában: 3 óra
 
5. Tűzoltóvíz-források felülvizsgálatát végzők. Távoktatás: 8 tanítási óra + 6 óra - munkáltató által írásban igazolt - gyakorlat.
Normál oktatás: 16 tanítási óra (2 tanítási nap) + 6 óra - munkáltató által írásban igazolt - gyakorlat.
 
12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
Távoktatás/alapképzés formájában: 5 tanítási óra
Normál oktatás/alapképzés formájában: 10 tanítási óra (1-2 tanítási nap)
5 év után Ismételt szakvizsgára felkészítő képzés: 5 óra
5 év után ismételt szakvizsga felkészítő képzés távoktatás formájában: 3 óra

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerektelepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

Távoktatás/alapképzés formájában: 6 tanítási óra
Normál oktatás/alapképzés formájában: 16 tanítási óra (1-2 tanítási nap)

5 év után Ismételt szakvizsgára felkészítő képzés: 8 óra

5 év után ismételt szakvizsga felkészítő képzés távoktatás formájában: 3 óra

14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
 Távoktatás/alapképzés formájában: 5 tanítási óra
Normál oktatás/alapképzés formájában: 10 tanítási óra (1-2 tanítási nap)
5 év után Ismételt szakvizsgára felkészítő képzés: 5 óra
5 év után ismételt szakvizsga felkészítő képzés távoktatás formájában: 3 óra
 
Tapasztalataink szerint a vállalkozások, a gazdálkodó szervezetek, valamint az oktatásszervezők közötti pozitív együttműködés nagyban elősegíti a tűzvédelmi szakvizsgára beiskolázott személyek vizsgára történő, sikeres felkészülését.

FIGYELEM!

A jelentkezők döntik el, hogy távoktatási-, illetve normál oktatási formában kívánnak e részt venni. A távoktatást jellemzően azok választják, akiknek hosszabb időre probléma a munkavállalót elengedni, vagy az egyéni felkészülés a résztvevő számára nehézséget jelent.

A normál oktatás - nevéből adódóan – részletesebb, időben hosszabb képzést jelent, a tananyag elsajátítását a tanuló és az oktató közötti személyes kapcsolat is segíti. Az  normál oktatás részletesebb előadásokat tartalmaz, mint a távoktatás.
 
 
Vissza a lap tetejére!

Ár, részvételi díj, tűzvédelmi szakvizsga díj kiegyenlítése

Tűzvédelmi szakvizsga ára

A normál és a távoktatás díja egymástól árban eltér. Az ügyfél bármelyiket választhatja.
A részletes árakat a megbízóval egyeztetjük. A tűzvédelmi szakvizsgák elméleti írásbeli és azt követő szóbeli részből tevődik ösze, amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgán 50-89% közötti arányban adott helyes választ. Amennyiben a vizsgázó legalább 90%-os arányban helyes választ adott, nem kötelező szóbeli vizsgát tennie, a vizsga sikeresnek minősül .
A sikeres szakvizsgáról az oktatásszervező bizonyítványt állít ki, ami a szakvizsga napjától számított 5 évig érvényes.

Cégek részére 6; 10; 15; 20 fős létszámoktól kezdődően egyedi igényeket is figyelembe veszünk (pl. oktatásra alkalmas időszak, munkarend, képzés kezdési időpontja, stb.).

Nagy létszámra az oktatási menüben leírtak szerinti képzési programot, illetve komplex egyedi ajánlatot is készítünk.

A tűzvédelmi oktatás és a szakvizsga részvételi díját a tanfolyam megkezdése előtt kell kiegyenlíteni, átutalással vagy készpénzes postai csekken.

Távoktatás esetén a tanfolyam kezdési időpontja, azaz a jegyzetek vizsga előtt kb. 10 nappal előbb történő kiadása, illetve átvétele, vagyis kb. 10 nap, +  tanfolyami díjat szerződéskötéskor vagy legkésőbb a tanfolyamot megelőző 2 munkanappal előtte kell  kiegyenlíteni.

Normál oktatás esetén az oktatást, képzést megelőzően, a jegyzet kézhezvételekor, legkésőbb 8-10 nappal a képzés megkezdése előtt, illetve külön megállapodás szerint  kell a részvételi díjat kiegyenlíteni a fentebb leírt mód(ok)on.

A tűzvédelmi szakvizsga tanfolyam lemondását a képzés megkezdése előtt maximum 5 munkanappal fogadunk el. Ha a képzés lemondása a képzést megelőző  5 munkanapon belül történik, úgy a részvételi díjnak csak az 50%-át áll módunkban visszatéríteni.

Amennyiben a hallgató a képzést megkezdte, de kimarad, vagy a képzésen való részvétele nem teljesül, azaz a képzési forma követelményeinek nem felel meg, a képzésből való kizárása esetén részvételi díjat nem térítünk vissza.

Külön megállapodás, vagy az általánosan elfogadott elvek szerint a tűzvédelmi szakvizsga képzés megkezdése előtt legkésőbb 1 nappal személycserét és/vagy pótjelentkezést még elfogadunk.

Ebben az esetben a képzési-, és vizsgadíjat haladéktalanul ki kell egyenlíteni és a befizetési igazolást – fénymásolatban, de  hitelesítve – a képzés megkezdése előtt az oktatásszervezőnek (vagy megbízottjának) át kell adni.

FIGYELEM!

Általános információk, tudnivalók a képzésre történő jelentkezés módjáról, az előjegyzésről, a tanfolyam visszaigazolásáról 


Hogyan lehet jelentkezni a tűzvédelmi képzésre, szakvizsgára?


Az általunk Word. doc. küldött, vagy a honlapon található jelentkezési űrlapot kell az ott megadott adatok szerint kitölteni. A kapcsolat menü használatával lehet jelentkezni. Az Ön e-mailére mi válaszolunk, ezt követően csak az általunk megküldött jelentkezési lapot kell kitöltenie és visszaküldenie (PDF. formátumban), vagy elsőbbségi levélben. A jelentkezési lapot faxon is továbbíthatják.

A kitöltött, lepecsételt, számítógépre bemásolt (skenner), jelentkezési űrlapon elfogadjuk az előzetes jelentkezéseket is, melyet Eemailben továbbíthatnak. Az eredeti példányt cégszerű aláírással - közben természetesen postán elsőbbségi küldeményként kell meg küldeniük. A regisztráció megkezdéséhez az Interneten található nyomtatvány elegendő. A jelentkezési lapok visszaküldése megrendelésnek minősül.

Amennyiben jelentkezési lapunkhoz az Interneten nem jut hozzá, úgy kérésére postai úton, vagy faxon is meg tudjuk küldeni, illetve: megküldjük.

A jelentkezési lapon az adatok pontos és hibátlan kitöltése különösen fontos, mert az adminisztráció, a BIZONYÍTVÁNYOK, nyilvántartások precíz, ellenőrizhető és használható, naprakész elkészítése csak ebben az esetben lehetséges. A hibás adatszolgáltatásból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!

 FONTOS!

A regisztráció teljekörűen aktívvá csak a részvételi díj befizetésével válik!


A tűzvédelmi szakvizsga tanfolyamokra, képzésekre egész évben  folyamatosan lehet jelentkezni.

A tűzvédelmi szakvizsga tanfolyamainkra előzetesen az aktuális félévben és azt követő félévi időszakra lehet jelentkezni.

Vidékiek, magánszemélyek egyénileg is jelentkezhetnek képzéseinkre. Képzéseinket úgy alakítjuk, hogy időben számukra is elérhető legyen. A kétnapos tanfolyamok esetén vidékieknek olcsó szállás és étkezési lehetőségről csak tájékoztatást tudunk adni, azt egyénileg a jelentkező intézi.

FIGYELEM! FONTOS!

Honnan tudhatom, hogy jelentkezésem elfogadták, és hogy mikor kezdődik a tűzvédelmi szakvizsga tanfolyam?

A tűzvédelmi szakvizsga képzéseink pontos helyét, gyakoriságát, kezdési időpontját a vizsgaidőpontok és a jelentkezők száma határozza meg.

A céges illetve a kihelyezett tanfolyamaink ügymenete, a tanfolyam kezdési időpontja egyes esetekben az itt leírt általános ismertetőben meghatározottaktól a hatályos jogszabályi előírásokat figyelembe véve eltérhet.

A nem céges szerződés keretében történő képzés, hanem az egyedi, attól külön induló tanfolyamaink képzési időpontjáról a magánszemélyeket előzetesen írásban értesítjük. A tűzvédelmi szakvizsga tanfolyam megtarthatóságára vonatkozó határidők betarthatósága figyelembevételével mindenkit tájékoztatunk.

Az írásos értesítésünk tehát tartalmazza a képzés helyét, időpontját, vizsgaidőpontját, a tanfolyam tematikáját, stb. A beérkezett jelentkezések és díjbefizetések alapján előző értesítésünkhöz csatoljuk, a tűzvédelmi szakvizsga képzési díj befizetéséről szóló számlánkat.
A képzés időpontjában résztvevők körében tájékoztatást és adategyeztetést tartunk (pl. részvételi jogosultság), ellenőrizzük a díjbefizetések megtörténtét és a tanfolyamhoz kapcsolódó, esetlegesen még felmerülő kérdésekre válaszolunk.

Oktatási segédanyagot minden típusú képzéshez biztosítunk!

Érdeklődjön kedvezményeinkről, azok igénybevételének lehetőségeiről, módjáról!

A tanfolyamaink egy részét általában változó mértékben és formában, akcióval hirdetjük, cégekre és magánszemélyekre vonatkoztatva, eltérő konstrukcióban.

Az aktuális kedvezményekről érdeklődjön telefonon, vagy E-mailben, egyes estekben a honlapunkon, a hírek menüben közzé tesszük.

Olvassák rendszeresen honlapunk hírek menüjét! Kedvezményekre lelhetnek!

Vissza a lap tetejére!

A tűzvédelmi szakvizsgához kapcsolódó, legáltalánosabban ismétlődő visszatérő kérdések és válaszok

A tűzvédelmi szakvizsga egy életre szól vagy meghatározott ideig?

A sikeres tűzvédelmi szakvizsga esetén kapott BIZONYÍTVÁNY a jelenleg hatályos jogszabályi előírások alapján nem egy életre szól, 5 évig érvényes. (Területi korlát azonban nincs, tehát minden munkáltató köteles elfogadni a máshol kapott „TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA BIZONYÍTVÁNYT”! Figyelem! Amennyiben a vizsgázott munkavállaló ÖNHIBÁJÁBÓL „távozik” az Őt beiskolázó munkáltatótól, az oktatási-, és/vagy vizsgadíj visszafizettethető!)
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 7. § (3) bekezdése kimondja, hogy:

„A sikeres szakvizsga letételéről az oktatásszervező a 2. melléklet szerinti BIZONYÍTVÁNYT ad, állít ki, ami a szakvizsga napjától számított 5 évig érvényes.”
 
Sikertelen vizsga esetén mi a teendő, mi az eljárás?
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 7. § (4) bekezdése kimondja, hogy:

Sikertelen szakvizsga esetén az oktatásszervező - a felkészítő tanfolyam vagy továbbképzés újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül - biztosítja a szakvizsga megismétlését.
 

Sikertelen vizsga esetén 1 vagy két hét elteltével tehető e újra szakvizsga, újabb kísérletre mikor van mód?

A képzési forma feltételeit, így a vizsga megismételhetőségének lehetőségét is jogszabály szabályozza. 

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 7. § (4) bekezdése kimondja, hogy:


Sikertelen szakvizsga esetén az oktatásszervező - a felkészítő tanfolyam vagy továbbképzés újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül - biztosítja a szakvizsga megismétlését.

A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány az érvényességi időtartama alatt bevonható-e és mely esetekben?

 A gyakorlatban több eset, illetve ok miatt is bevonható a tűzvédelmi szakvizsga oklevél (bizonyítvány). Tűzoltó szakembereink, vagyis a tűzoltóságnál közel 30 évet, vagy annál is többet eltöltött szakemberek, tűzvédelmi mérnökeink elmondása, valamint személyes ügyvezetői tapasztalatom alapján megállapítható: viszonylag gyakran találkozunk olyan esettel, esetekkel, amikor érvényességi időn belül bevonják a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt, oklevelet.

Nézzük ezeket az eseteket:

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 9. § (1) bekezdése kimondja, hogy:

„7. § (1) a) A szakvizsgával rendelkező személy bizonyítványa érvénytelen, ha
 
a) a tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy az oktatás vagy a szakvizsgáztatás az e rendeletben foglalt előírásokat súlyosan sérti (különösen ilyennek minősül, ha az oktatás részben vagy teljesenelmarad, a szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül történik meg abizonyítvány kiállítása,
 
b) a tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy a szakvizsgával rendelkező személy foglalkozása körében tűzvédelmi szabály megszegésével tüzet okoz, vagy munkája közvetlen tűzveszélyt jelent környezetére,
 
c)  a tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy a tűzoltó-technikai termék tervezését, kivitelezését, karbantartását a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben, a tűzvédelmi hatóság engedélyében foglaltaktól eltérő módon, vagy annak működő képességét veszélyeztetve végzi.”  
 
Ki dönthet a szakvizsga bizonyítványok érvénytelenségéről?
 
A tűzvédelmi hatóság dönt a szakvizsga bizonyítványok érvénytelenítéséről, amennyiben az oktatásról, a szakvizsgáról a tűzvédelmi hatóság értesítése olyan tartalommal és módon történt meg, amely a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés szakszerű lefolytatását nem tette lehetővé.
Az érvénytelen bizonyítványt az oktatásszervező  visszavonja.Az oktatásszervező abizonyítvány visszavonásáról a bizonyítvány számának megadásával nyolc napon belül írásban értesíti a tűzvédelmi hatóságot. A tűzvédelmi hatóság a bizonyítvány számát, a szakvizsgázó nevét, az oktatásszervező nevét és a vizsgázó időpontját a honlapján közzéteszi.
A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvénytelenítése ügyében hozott döntését az ügyfélen kívül jogerőre emelkedés után megküldi a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 9. § (1) bekezdés b)-c) pontjában foglaltak esetekben az oktatásszervező részére.
 
 

A munkáltatónak mit illik tudnia a tűzvédelmi szakvizsgáról, van-e valamilyen kötelezettsége?

 
A különböző jogszabályok széles körben ismertetik a munkáltató tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatos kötelezettségét. Alapvetően a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 22. §-a szabályozza a munkáltató, a gazdálkodó szervezetek kötelezettségeit.

„(2) Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni.
A tűzvédelmi szakvizsga képzéshez kapcsolható a jogszabály ugyan ezen paragrafusához (3) bekezdésben rögzített oktatáshoz, továbbképzéshez kapcsolható munkáltatói kötelezettség, felelősség.

(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.
A jogszabály (4) bekezdése igen szigorú követelményt támaszt a munkáltatóval az alábbiak szerint.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.   
 

Tűzvédelmi szakvizsgám érvényes. Van-e olyan eset, amikor a tűzoltóság eltilthat a tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ág illetve munkakör gyakorlásától?

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók  kötelező élet-és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. r. 1. § 2) bekezdés c) pontja szerint igen, van olyan eset, amikor a tűzvédelmi szakvizsga érvényessége ellenére eltiltható a tevékenység gyakorlásától:

1. § fc) a tűz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, vagy a tűzjelzésre vagy a tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltilthatja.

A munkáltatónak, vezetőnek mely esetben kell rendelkeznie tűzvédelmi szakvizsgával?

 Jól gondolják, és jól értelmezik azok, akik úgy tudják, hogy több foglalkozási ágnál és munkaterületnél a vezetőnek is kell tűzvédelmi szakvizsgával rendelkeznie. Az ide vonatkozó jogszabályi előírás a következő:

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1.§ (2) bekezdése értelmében szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki a rendelet 1. mellékletének 1-9. és 12-13. pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.


Ki nem kötelezett tűzvédelmi szakvizsga letételére?

Bizonyos szakmai végzettségek mentességet biztosítanak a tevékenységet irányítóknak a tűzvédelmi szakvizsga megszerzési kötelezettsége alól.

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. § (3) bekezdése kimondja, hogy:

„(3) Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére

a) az 1. sz. melléklet 6. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében a csak az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek forgalmazását végző személy,

b) az 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében  az aki 6. § e) pontban meghatározott végzettséggel és középszíntű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkezik.

A jogszabály egyúttal meghatározza vizsgabizottság tagjaira vonatkozó képesítési követelményeket.

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy szakvizsgáztatásra az jogosult aki

a) „1. sz. melléklet 1–5. vagy 12. vagy 14. pontjában meghatározott foglalkozási ágakra (munkakörökre) előírt szakvizsgák esetében felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási intézményben szerzett felsőfokú végzettséggel és legalább középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel, továbbá tűzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés megszerzésétől számított legalább ötéves szakmai gyakorlattal,

b) az 1. melléklet 6-11. és 13. pontja szerinti foglalkozási ágakra (munkakörökre) előírt szakvizsgák esetében műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettséggel, végzettséggel és felsőszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel, továbbá tűzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés megszerzésétől számított legalább 5 éves szakmaigyakorlattal rendelkezik.

3. § Az 1. melléklet szerinti foglalkozási ágak (munkakörök) vonatkozásában a szakvizsgáztatásra való jogosultság további feltétele, az adott foglalkozási ághoz tartozó érvényes szakvizsga megléte.                                         

Sürgősen szükségem van tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványra a munkahelyemen tűzvédelmi oktatást kapok, ez esetben egy két nap alatt levizsgázhatok-e?

A jogszabály ilyen rövid idő alatt nem ad lehetőséget a tűzvédelmi szakvizsga letételére, az eljárási szabályok szerint a vizsga előtt legalább 8 nappal az oktatás szervezőnek az alábbiakat kell teljesítenie.

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 5. § (1) bekezdése kimondja, hogy:

„Az oktatásszervező az oktatás és a szakvizsga megkezdése előtt írásban bejelenteni a székhelye szerint illetékes tűzvédelmi hatóságnak

a) oktatás esetén annak helyét (pontos címét), kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc) és időtartalmát,

b) szakvizsga esetén annak helyét (pontos címét), kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc),ű

c) a szakvizsgabizottság tagjainak, elnökének nevét, az adott foglalkozási ághoz tartozó bizonyítvány számát és nyilvántartási számukat,

d) a foglalkozási ág vagy munkakör 1. sz. melléklet szerinti sorszámát és megnevezését.

(2) A bejelentésben jelezni kell a felkészítés módját.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat úgy kell közölni a tűzvédelmi hatósággal, hogy az a bejelentést  legalább az oktatás időpontja előtt nyolc nappal korábban megkapja és erről az oktatásszervező köteles meggyőződni.

Ebből is látható, hogy spontán vizsgázni nem lehet.


A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványomat elhagytam, de még érvényes volt, újra kell-e vizsgáznom, vagy az oktatást szervező cégnél pótolható?

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XiI. 7.) BM rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti oktatásszervezői nyilvántartási kötelezettség miatt pótolható, mely kimondja, hogy:

„8. § (1) Az oktatásszervező a szakvizsgáról a 3. melléklet szerinti jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet az írásbeli vizsgaanyagokkal együtt 6 évig   megőriz. Az oktatásszervező jogutód nélküli megszűnése esetén a jegyzőkönyveket és a vizsgaanyagokat a tűzvédelmi hatóságnak átadja, amely gondoskodik azok megörzéséről.

(2) Az oktatásszervező a szakvizsgáról készült jegyzőkönyv egy eredeti, aláírásokkal és oktatásszervező bélyegzőjével ellátott példányát, továbbá egy elektronikus példányát a szakvizsgát követő nyolc napon belül megküldi a tűzvédelmi hatóságnak.

A jogszabályi előírásból egyértelműen megállapítható, hogy az oktatásszervező nyilvántartási, illetve dokumentálási kötelezettsége alapján, továbbá még megszűnése esetén is biztosított a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány, vagy régebbi oklevél pótlása.